CUM PREGĂTESC O TRIMITERE?


AMBALARE, PROTEJARE,  SIGILARE!   

ESTE OBLIGAȚIA DVS!

EASTLINES ASIGURĂ DOAR SERVICIUL DE TRANSPORT DE LA UȘĂ LA UȘĂ ȘI MANEVRAREA CORESPUNZĂTOARE.


Conform Termenilor și Condițiilor specificați de Eastlines și asumați de toți clienții care apelează la serviciile noastre:

III. PREGĂTIREA TRIMITERILOR

2. Expeditorul are întreaga responsabilitate cu privire la respectarea restricțiilor de conținut, pregătirea, protejarea, ambalarea, sigilarea și etichetarea trimiterii și nu poate invoca excepția necunoașterii sau a neinformării în cazul în care comanda a fost lansată de altă persoană (destinatar sau terț);
3. Trimiterile se pregătesc luând la cunoștință și respectând condițiile impuse de LISTA DE RESTRICȚII și de GHIDUL DE AMBALARE ale EASTLINES;
4. Beneficiarul este unic răspunzator pentru:
a. asigurarea dispunerii corecte și a protejării interioare adecvate ale conținutului trimiterii, în funcție de fragilitatea sau specificul acestuia,
b. ambalarea corectă interioară cât și exterioară a trimiterii, folosindu-se materiale de calitate, conform indicațiilor GHIDULUI DE AMBALARE,
c. sigilarea exterioară completă care să nu permită accesul la conținut fără a lasa urme vizibile, folosind banda de sigilare conformă,
d. asigurarea etichetarii corecte, conținând toate elementele obligatorii,
e. marcarea cu semne vizibile specifice, care indică grija la manevrare, poziționarea în stivă, conținutul special;
f. păstrarea detaliilor complete legate de conținutul trimiterii, exprimat în lista de conținut a acesteia și punerea la dispoziția Furnizorului a acestor detalii;
5. Se iau la cunoștință de catre Beneficiar condițiile specifice caracteristice domeniului curieratului și transportului internațional ce presupun în prelucrarea trimiterior: manevrare manuală, încărcare, descărcare, sortare, dispunere în stivă, transport și manipulare mecanică cu mijloace specifice și echipamente (înălțime de cădere în diagonală de la 80 cm), condiții climatice variate, transport rutier sau aerian. Trimiterile se pregătesc luând la cunoștință aceste condiții și sunt protejate ca atare;
6. Serviciile prestate de Furnizor nu cuprind și nu prevăd obligații sau responsabilități cu privire la pregătire, ambalare, sigilare sau etichetarea trimiterilor ci se referă doar la transport și activitățile conexe deplasării trimiterilor între expeditor și destinatar;
7. Implicarea în nume personal a reprezentanților Furnizorului în pregătirea trimiterilor Beneficiarului sau folosirea materialelor de ambalare furnizate de Furnizor contra cost sau gratuit nu atrage răspunderea acestuia și nu exonerează Beneficiarul de răspunderea unilaterală a pregătirii expedițiilor;
8. Se iau la cunoștință excluderile și limitările de responsabilitate ale Furnizorului cu privire la pierderi, daune, deteriorări și furturi în cazul folosirii (neconforme în ambalarea exterioară a trimiterilor) valizelor, genților de mână, sacoșelor de rafie sau a oricăror alte mijloace similare cât și a sacilor și pungilor de plastic fără respectarea normelor de ambalare prevăzute de GHIDUL DE AMBALARE EASTLINES;
9. Nu este recomandată lipirea sau unirea diferitelor colete prin legare sau sigilare împreună. Se pot prelua numai trimiteri formate din colete individuale, nelipite/nelegate între ele și care circulă sub coduri de identificare și etichete unice, indiferent de mărimea sau forma lor. Furnizorul nu își asumă responsabilitatea pierderii părților de expediție sau deteriorărilor aparute ca urmare a nerespectării acestei condiții;
10. În cazul expedițiilor nepregătite corespunzător la momentul lansării comenzilor și a situațiilor ce pot apărea ca urmare a nerespectării acestei condiții, Beneficiarul își exprimă în mod expres acordul și este de acord să achite suplimentar:
a. diferențele de preț apărute ca urmare a nedeclarării numărului corect, greutății sau dimensiunilor reale ale coletelor, inclusiv după predarea către reprezentanții Furnizorului, prin modalitățile de plată indicate de acesta,
b. penalitățile impuse de sub-contractori apărute ca urmare a nerespectării restricțiilor de greutate, dimensiuni maxime sau volumetrie,
c. costurile suplimentare înregistrate ca urmare a programării și deplasării la adresă în cazul anulării comenzilor neconforme sau a refuzului ridicării de către reprezentanți a expedițiilor nepregătite sau declarate incorect,
d. costurile suplimentare înregistrate prin întârzierile și așteptarea la adresă până la pregătirea conformă a expedițiilor, corectarea comenzilor, reetichetarea și modificările ce pot perturba activitatea programată a reprezentanților,
e. costurile suplimentare apărute ca urmare a rutărilor greșite, a depozitării, a încercărilor eșuate de contactare și livrare și a investigațiilor desfășurate în cazul furnizării de detalii incomplete sau eronate în comenzi sau etichete,
g. costurile suplimentare înregistrate ulterior ridicării pentru re-ambalare, re-sigilare, re-etichetare în cazul trimiterilor care nu sunt pregătite corespunzator,
h. amenzile, imputările legale ordonate de autoritățile de control, costurile legale de reprezentare și prejudiciul apărut în cazul nerespectării restricțiilor legale de conținut ale trimiterilor;
11. În cazul trimiterilor cu conținut ilegal sau care nu respectă legislația în vigoare, Furnizorul va sesiza autoritățile competente și va colabora cu acestea prin punerea la dispoziție a tuturor detaliilor necesare pentru identificarea responsabililor;
12. Trimiterile poștale considerate corpuri delicte precum și toate valorile și actele considerate ca fiind importante în descoperirea infracțiunilor și a autorilor lor vor fi puse la dispoziția organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, dar numai în baza dispoziției scrise a autorităților competente;
13. Beneficiarul este pe deplin răspunzator din punct de vedere legal și își asumă demersurile recuperării în cazul în care expediția sau părți componente ale acesteia vor fi reținute de autoritătile de drept (autoritate vamală, poliție, autorități sanitare, autorități fiscale) din cauza nerespectării legilor și reglementărilor vamale, de tranzit și transport internațional sau normelor sanitar veterinare și de sănătate publică;
14. Furnizorul, prin reprezentanții sau sub-contractorii acestuia, nu poate fi tras la răspundere din punct de vedere legal sau material în situația în care Beneficiarul nu respectă restricțiile legale de conținut ale trimiterilor și va fi pe deplin exonerat de orice răspundere, fiind considerat transportator de bună credință;
15. Furnizorul va trage la răspundere Beneficiarul și se va îndrepta către acesta pe cale legală, impunând despăgubiri și daune interese pentru recuperarea prejudiciilor cauzate în această situație (amenzi, penalizări, confiscări, întârzieri în tranzit ca urmare a verificărilor, costuri legale de reprezentare);”


Informații și recomandări detaliate, în secțiunea: http://www.eastlines.ro/ro/ambalare/

INSTRUCȚIUNI DE PREGĂTIRE SPECIALE, ÎN FUNCȚIE DE ZONA EXPEDITORULUI

LONDRA (INTERIOR M25)

La ridicările din Londra (interior M25), fiind o arie pe care o acoperim zi de zi și în intregime cu curierii proprii, nu există restricții cu privire la greutate și dimensiuni în cazul expedierilor din și către această zonă.

Se pot prelua de la domiciliu sau prin serviciul Drop Off orice colete, în orice cantități sau dimensiuni, de la plicuri cu documente până la electronice, electrocasnice, mobilă, canapele, paturi, utilaje, mopede și motociclete, toate fără costuri suplimentare.

Dacă produsele trimise nu o impun (electrocasnice mari, utilaje, etc), vă rugăm să nu faceți cutii mai grele de 30 de kg individual, chiar dacă rezistența sau mărimea ambalajelor permite acest lucru. Gândiți-vă la greutate și la manevrarea manuală, dificultatea în ridicarea de la sol de către curieri sau operatorii din depozite, la dispunerea în stivă în funcție de greutate, manevrarea cu utilaje. Nu uitați de transportul prin spații înguste, uși, holuri, pe scări, intrări, etc. atunci când hotărâți volumul coletelor.

Grilele de prețuri vă asigură reduceri la cantități mari, cu cât trimiteți mai mult, cu atât prețul pe kilogram este mai mic.

Asigurați-vă că aveți coletele gata ambalate și etichetate cu detaliile destinatarului până la momentul preluării, nu uitați că curierii noștri nu pot aștepta la adresă pentru astfel de operațiuni și colectarea va trebui a fi reprogramată în altă zi.

Urmăriți recomandările și instrucțiunile noastre de ambalare, protejare a conținutului fragil, sigilare și etichetare corectă pe website-ul nostru la pagina specifică a GHIDULUI DE AMBALARE: http://www.eastlines.ro/ro/ambalare/

ALTE ZONE (MAINLAND OUTSIDE M25, SCOTTISH HIGHLANDS, NORTHERN IRELAND)

Pentru ridicări/livrări în aceste zone, coletele standard (pentru serviciul Stadard) nu trebuie să depășescă 30 kg fiecare, iar dimensiunile laturilor adunate (lungimea+lățimea+grosimea) să nu depășească 180 cm. Coletele ce nu se încadrează în acești parametri se pot trimite prin serviciile Cargo sau XXL.

Întreaga procedură de preluare și livrare se face, în cele mai multe cazuri, de compania noastră, prin sub-contractori (DPD, PARCEL FORCE, TNT, UPS) astfel încat dvs. – clientul nostru – să trebuiască doar să fiți acasă cu trimiterea gata la momentul colectării, fără a vă deplasa nicăieri.

Iată câțiva pași pe care trebuie neapărat să-i urmați în pregătirea expedierii, pentru a respecta procedurile noastre:

 1. cântăriți și măsurați coletele cât mai exact înainte de a lansa comanda online. Nepotrivirile de greutate și dimensiuni (ce dau și greutatea volumetrică) între cea ce se declară și ce se constată, prin cântărire și măsurare, la recepționarea în depozitul Eastlines, vor duce la costuri suplimentare plătibile ramburs, la întârzieri în procesare sau la blocarea livrării până la soluționarea și achitarea diferenței;
 2. verificați instrucțiunile și recomandările cu privire la ambalare, protejare și etichetare pe pagina specifică a GHIDULUI DE AMBALARE: http://www.eastlines.ro/ro/ambalare/;
 3. nu uitați să păstrați o listă de inventar, detaliată, cu conținutul trimiterii dvs.;
 4. în cazul în care insistați să nu respectați instructiunile noastre și să trimiteți valize, genți de mână, rafii, va trebui să le înfoliați în folie solidă de plastic sau să le sigilați foarte bine de jur-împrejur cu bandă de sigilare, pentru a fi foarte bine închise și a avea un suport solid pentru aplicarea etichetei cu adresa de destinație (în cazul acesta, adresa companiei noastre, depozitul din Londra). Atenție! Nu ne asumăm răspunderea pierderilor în sistemul sub-contractorilor noștri în acest caz, sigilarea și etichetarea fiind defectuoasă și putând duce la acest lucru, răspunzator fiind expeditorul;
 5. puneți o etichetă cu adresa destinatară în interiorul fiecărui colet, în cazul în care coletele trebuiesc identificate după conținut, daca eticheta exterioară se desprinde și se pierde;
 6. eticheta de pe fiecare colet ridicat din aceste zone, neacoperite de curierii noștri proprii, trebuie lipită foarte bine și să conțină următorul text scris cu majuscule și foarte vizibil:

  MODEL DE ETICHETĂ PENTRU EXPEDIERILE DIN UK MAINLAND, SCOTTISH HIGHLANDS, NORTHERN IRELAND

  GOING TO:

  EASTLINES

  UNIT 9 BARRATT WAY

  HARROW

  HA3 5TJ

    SENDER:  NUME PRENUME EXPEDITOR

                                                                                                        LOCALITATE EXPEDITOR

                                                                                              NUMĂR TELEFON EXPEDITOR

 7. nu treceți categoric adresa cu destinatarul din România, pentru că acest lucru poate duce la rutarea greșită prin sub-contractori. O astfel de greseală poate duce la eventuala trimitere directă spre destinația finală, fără aducerea la depozitul nostru, și pierderea coletelor dvs., din moment ce apar neconcordanțe între adresa de livrare de pe etichetă și cea din comandă. Etichetarea cu adresa din România va fi făcută în depozitul Eastlines, de către operatorii noștri, la momentul recepționării trimiterii dvs.;

 8. pregătiți-vă de colectare în ziua stabilită și nu uitați să verificați dacă soneria de la ușă funcționează sau dacă auziți când curierul vă  va bate la ușă. Pentru orice eventualitate, puteți lăsa o notă la intrare, pentru curier, specificându-i că sunteți acasă și modalitățile prin care puteți intra în legătură (în limba engleză, bineînțeles). Rețineți că pentru reprogramarea unei colectări, în cazul în care prima încercare a eșuat din cauza dvs, va trebui plătită o taxă suplimentară (per colet) de £10.00 + TVA.

Leave a Reply